Kategoriat
Innovaatio-ohjelma

Innovaatioiden Suomi

Yksi Suomen tämänhetkisen hallitusohjelman painopistealueita on Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi. Tavoitteena on että Suomi on jatkossakin kansainvälisesti houkutteleva paikka opiskella, tutkia ja investoida.

Osana ohjelmaa keväällä 2020 esiteltiin Tutkimus-, kehittämis- ja inovaatiotoiminnan tiekartta. Kartan takana on Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden ministerityöryhmä. Sen osoittamilla toimenpiteillä on tavoitteena parantaa suomalaisen TKI-ympäristön vetovoimaa globaalisti ja kasvattaa myös kotimaisia investointeja.

Toiminnan perustana on korkea osaaminen, ja sen kehittämiseksi Suomesta olisi tehtävä yhä houkuttelevampi maa kansainvälisille tutkijoille ja huippuosaajille.

Jotkut ovat nähneet sinänsä synkässä koronakriisissä kilpailuvaltin ja mahdollisuuden Suomen kaltaiselle, turvalliselle ja hyvin hallitulle yhteiskunnalle. Eritoten toiveita on kohdistettu maailman tämän hetkisen ykkös-innovaatioklusterin eli piilaakson osaajien mahdolliseen haluun etsiä vakaampaa elin- ja työympäristöä.

Suomen sijainti ei kaikilta osin ole ihanteellinen, onhan maa suorastaan saari joistain näkökulmista. Tämä näkyy teollisuustuotannon haastavassa tilanteessa muun muassa verrattain korkeiden kuljetuskustannusten vuoksi.

Etä- ja tietotyössä sijainnin merkitys kuitenkin pienenee koko ajan. Kilpailu huippuosaajista on kuitenkin kovaa, ja onnistumien vaatii tukevia toimia myös lainsäädännöltä.

Hyvin innovaatioperiaatteeseen istuvia ratkaisuja olisivat osaajien ja heidän perheidensä maahantulon helpottaminen.

Ainakin yksi kampanja onkin nopeasti reagoinut tilanteeseen. Business Finlandin 90-day Finn Helsinki Relocation package tarjoaa ”avaimet käteen”-ratkaisua Helsinkiin muuttoa suunnitteleville.

Kategoriat
Innovaatio-ohjelma

Luovuuden kukoistus: Innovaatioiden synty ja edistäminen organisaatiossa

Innovaatio viittaa uuteen, luovaan ja merkittävään ideoiden, tuotteiden, palveluiden tai prosessien kehittämiseen ja käyttöönottoon. Se on prosessi tai lopputulos, joka tuo mukanaan jotain uutta tai parannettua ja luo arvoa joko yksilölle, organisaatiolle tai koko yhteiskunnalle.

Innovaatiot voivat syntyä monilla eri aloilla ja ne voivat olla pieniä tai mullistavia. Ne voivat perustua täysin uusiin ideoihin tai yhdistää aiemmin tunnettuja asioita tavalla, joka tuottaa uusia mahdollisuuksia tai ratkaisuja. Innovaatiot voivat myös olla teknologisia, sosiaalisia, taloudellisia tai kulttuurillisia.

Innovaatioita voidaan pitää eräänlaisena voimanlähteenä, joka ajaa yhteiskunnan ja liike-elämän kehitystä eteenpäin. Ne ovat tärkeitä taloudellisen kasvun, kilpailukyvyn ja kestävän kehityksen kannalta. Innovaatioita edistävät luovuus, tutkimus ja kehitys, sekä kyky tunnistaa tarpeita ja mahdollisuuksia, jotka johtavat uusiin ideoihin ja ratkaisuihin.

Luovuuden siemenestä innovaation kukoistukseen: Innovaation syntymekanismit ja edellytykset

Innovaatiot syntyvät monimutkaisen prosessin tuloksena, joka voi olla erilainen eri tilanteissa ja organisaatioissa. Kuitenkin on olemassa yleisiä tekijöitä ja strategioita, jotka voivat edistää luovuutta ja innovaatioiden syntymistä. 

Tässä on muutamia tärkeitä seikkoja:

 • Avoin ja kannustava ilmapiiri: Innovaatioiden ja luovuuden syntymistä edistää ilmapiiri, jossa ihmiset tuntevat olonsa turvalliseksi jakamaan ideoitaan ja ottamaan riskejä. Organisaatioissa, joissa vallitsee avoin keskustelukulttuuri ja jossa virheisiin suhtaudutaan oppimisen mahdollisuuksina, ihmiset ovat todennäköisemmin valmiita kokeilemaan uusia ja luovia lähestymistapoja.
 • Monimuotoisuus ja erilaiset näkökulmat: Innovaatioiden syntymistä tukee monimuotoisuus tiimeissä ja organisaatioissa. Eri taustoista ja taitotasoista tulevien ihmisten yhdistäminen mahdollistaa erilaisten näkökulmien tuomisen ongelmanratkaisuun. Tämä auttaa haastamaan vakiintuneita ajatusmalleja ja löytämään uusia ratkaisuja.
 • Aika ja tila luovuudelle: On tärkeää antaa aikaa ja tilaa luovuudelle kukoistaa. Tiukat aikataulut ja jatkuva kiire saattavat estää ihmisiä syventymästä ongelmiin ja löytämästä innovatiivisia ratkaisuja. Joustavuus ja mahdollisuus omistautua luovuudelle antavat paremmat mahdollisuudet innovaatioiden syntymiseen.
 • Kokeilukulttuuri: Innovaatiot syntyvät usein kokeilujen ja virheiden kautta. Organisaatioiden tulisi kannustaa kokeilemaan uusia ideoita ja prototyyppejä sekä oppimaan nopeasti epäonnistumisista. Tämä edistää uusien, innovatiivisten ratkaisujen löytymistä.
 • Ulkoisten lähteiden hyödyntäminen: Innovaatioiden syntymistä voi edistää myös ulkoisten lähteiden, kuten yhteistyökumppaneiden, asiakkaiden ja akateemisen maailman, hyödyntäminen. Uusien ideoiden ja näkökulmien tuominen organisaation ulkopuolelta voi avata uusia mahdollisuuksia.

Lisäksi johtajien rooli on ratkaiseva innovaatioiden edistämisessä. Innovaatiokulttuurin luominen vaatii johdon sitoutumista, tukea ja innostusta. Johtajien tulee näyttää esimerkkiä ja olla valmiita tukemaan innovatiivisia pyrkimyksiä.

Yksilötason vinkit ja strategiat luovuuden vahvistamiseksi

Luovuuden edistäminen perustuu moniin samoihin tekijöihin kuin innovaatioidenkin, mutta tässä on muutamia lisävinkkejä:

 • Kehitä luovia taitoja: Tarjoa työntekijöille mahdollisuuksia kehittää luovia taitojaan esimerkiksi koulutusten, työpajojen ja harjoitusten kautta. Luovuus voi olla opittava taito, ja sen kehittäminen voi auttaa ihmisiä tuottamaan innovatiivisia ideoita.
 • Luo luovuutta tukevia prosesseja: Rakenna prosesseja, jotka tukevat luovuutta ja ideoiden generointia. Esimerkiksi säännölliset luovuustyöpajat tai ideagenerointisessiot voivat auttaa tuomaan esiin uusia ideoita.
 • Kannusta itsenäiseen ajatteluun: Rohkaise työntekijöitä itsenäiseen ajatteluun ja anna heille mahdollisuus työskennellä omien ideoidensa parissa. Liiallinen kontrolli ja liian tiukka ohjaus voivat tukahduttaa orastavan luovuuden.
 • Tarjoa mahdollisuus levätä ja rentoutua: Luovuus kukoistaa usein rentoutuneessa mielentilassa. Tarjoa työntekijöille mahdollisuus pitää taukoja ja levätä, jotta he voivat palata työhön virkeinä.
 • Palkitse luovuus: Arvosta ja palkitse luovia ideoita ja niiden toteuttamista. Tämä luo ulkoisen kannustimen ja motivoi muitakin tuomaan esiin omia innovatiivisia ajatuksiaan.

Yhteenvetona voidaan sanoa, että innovaatioiden syntymistä ja luovuuden edistämistä tukevat avoimuus, monimuotoisuus, ajan ja tilan antaminen luovuudelle, kokeilukulttuuri sekä kannustava johtajuus. Näiden tekijöiden yhteisvaikutus luo hedelmällisen ympäristön, jossa uudet ideat voivat syntyä ja kehittyä.

Case-esimerkki: Luovuus uudistaa pelaajakokemuksen nettikasinoilla

Perinteiset nettikasinot tarjoavat yleensä tervetuliaisbonuksia uusille pelaajille. Luova ajattelija voisi kuitenkin kehittää uudenlaisen bonustarjouksen, joka poikkeaa perinteisistä tavoista. Esimerkiksi talletusbonusten tai ilmaiskierrosten sijaan voidaan ensimmäiselle pelikerralle tarjota rahat takaisin -takuu 100% käteispalautuksen muodossa.

Nettikasinot ovat tunnettuja nopeudestaan ja helppoudestaan, mutta luova ajattelija voi mennä askeleen pidemmälle ja luoda entistä personoidumman käyttäjäkokemuksen. Esimerkiksi, kun pelaaja kirjautuu sisään, kasino voisi tarjota hänelle suosikkipelinsä tai suositella rahapelejä hänen pelihistoriansa perusteella.

Lisäksi luovuus voi tuoda nettikasinoille uusia interaktiivisia elementtejä, jotka lisäävät pelaajien osallistumista. VIP-ohjelmien ohella kasino voi sisällyttää pelikokemukseen haasteita, arvoituksia tai tarinoita, jotka ovat kytköksissä kasinon eri peleihin ja toimintoihin.

Luovuus voi myös ilmetä ympäristöystävällisten toimenpiteiden muodossa. Online kasino voi sitoutua hiilijalanjäljen pienentämiseen ja ympäristöystävällisten toimintatapojen kehittämiseen, kuten energiaa säästävien tekniikoiden käyttöön ja paperittomaan viestintään.

Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä luovasta ajattelusta nettikasinoiden yhteydessä. Kuten huomaat, luovuutta voidaan soveltaa monin eri tavoin tarjoten ainutlaatuisia ja houkuttelevia kokemuksia kuluttajille.

Kategoriat
Innovaatio-ohjelma

Innovaatioiden peliala

Voimakkaasti kasvanut peliala on nykyisin yksi Suomen innovatiivisimmista ja vientipainoitteisimmista sektoreista. Peliviennin arvo on jo yli 2 miljardia euroa vuosittain, 98% alan liikevaihdosta.

Peliteollisuus on myös verrattain ekologista ja sopii hyvin yhteen myös yleistyvän etätyön kanssa. Pelejä voidaan kehittää missä päin Suomea tahansa paikkariippumattomasti. (vaikka kiistatta klusterietuja monilla kaupungeilla edelleen onkin).

Suomalainen pelialan yhdistys Neogames on julkaissut politiikkasuositukset (pdf), joiden avulla tätä suotuisaa kehitystä voidaan jatkaa myös tulevaisuudessa. Kolme keskeistä keinoa ovat:

 • Parhaiden osaajien houkuttelu
 • Tehokkaat kansalliset tukijärjestelmät
 • Huipputason järjestelmä kansainvälistymiselle

Erityinen vahvuusalue Suomessa ovat olleet mobiilipelit, ehkä osaltaan johtuen vahvasta osaamisesta ja edelläkävijyydestä mobiiliteknologiassa laajemminkin.

Tulevaisuuden trendejä tulevat madollisesti olemaan erilaiset puettavat käyttöliittymät, nopeiden verkkoyhteyksien mahdollistamat, entistä realistisemmat VR/AR-ympäristöt ja tekoälyn generoimat pelimaailmat.

Yhdellä pelialan osa-alueella Suomi on jäänyt innovatiivusuudessa ja ekosysteemin kehittyneisyydessä naapurimaa Ruotsin varjoon. Online rahapeleissä eli ns. iGaming-sektorilla Ruotsista on kasvanut yksi maailman johtavista maista.

Kasvuyrityksiin kuuluu netin vedonlyöntisivustoja ja kasinoita ylläpitäviä yhtiöitä (Betsson, LeoVegas), pelistudioita (NetEnt, Yggdrasil) ja fintech eli maksutapojen kehittäjiä kuten Trustly.

Suomessakin on esitetty toiveita että Veikkaus voisi viedä osaamistaan ulkomaille ja uusi rahapelilainsäädäntö ehkä sen mahdollistaa. Tosiasiallisesti saattaa olla että monopoliympäristössä se on jo EU-säännösten vuoksi hankalaa.

Tämä on myös hyvä esimerkki siitä mikä vaikutus innovaatiot mahdollistavalla lainsäädännöllä on kasvun luomisessa.

Kategoriat
Innovaatio-ohjelma

Innovation principle – Innovaatioperiaate

Innovaatioperiaate on BusinessEuropen lanseeraama käsite ja työkalu jonka tavoitteena on luoda innovaatioihin kannustava lainsäädännöllinen ympäristö.

Hyvin laaditut lait tukevat taloutta, ihmisten terveyttä ja ympäristönsuojelua edistävien innovaatioiden syntyä ja kukoistamista. Niiden avulla innovaatiotoimintaan ohjatusta rahoituksesta saadaan enemmän irti.

EU:n horisontti 2020-ohjelma rahoitti tutkimusta ja innovaatioita 80 miljardilla eurolla kuuden vuoden aikana, ja jatko-ohjelmasta vuosille 2021-27 on kaavailtu vieläkin mittavampaa.

Visiona on ympäristön kannalta kestävä, sosiaalisesti oikeudenmukainen kukoistava tulevaisuus eurooppalaisten arvojen pohjalta. Päätavoitteita ovat ilmastonmuutoksen torjunta, kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen sekä kasvun ja kilpailukyvyn tukeminen.

Kaikissa näissä tutkimus ja uudet innovaatiot ovat ratkaisevassa asemassa. Konkreettisina keinoina ovat EU:n tieteellisen ja teknologisen perustan lujittaminen, innovointikapasiteetin kasvattaminen ja kansalaisista huolehtiminen.

Euroopan innovaationeuvosto tukee disruptiivisia läpimurtoinnovaatioita jotka ovat liian riskialttiita yksityisille rahoittajille. Se jakautuu Pathfinder- (varhainen teknologia ja esikaupalliset sovellukset) sekä Accelerator-avustuksiin kaupallistaminen ja skaalaus).

T&I Missiot puolestaan ovat poikkitieteellisiä toimenpidekokonaisuuksia, joilla suuri vaikutus yhteiskuntaan. Aihealueita ovat Ilmastonmuutokseen sopeutuminen, Syöpä, Maaperän terveys ja elintarvikkeet, Imastoneutraalit ja älykkäät kaupungit sekä Terveet valtameret, meret, rannikko- ja sisävedet.

Innovaatioiden toteutumista tukevat uudenlaiset kumppanuudet, kansainvälinen yhteistyö sekä tieteen avoimuusperiaate.