Kategoriat
Innovaatio-ohjelma

Innovaatioiden peliala

Voimakkaasti kasvanut peliala on nykyisin yksi Suomen innovatiivisimmista ja vientipainoitteisimmista sektoreista. Peliviennin arvo on jo yli 2 miljardia euroa vuosittain, 98% alan liikevaihdosta.

Peliteollisuus on myös verrattain ekologista ja sopii hyvin yhteen myös yleistyvän etätyön kanssa. Pelejä voidaan kehittää missä päin Suomea tahansa paikkariippumattomasti. (vaikka kiistatta klusterietuja monilla kaupungeilla edelleen onkin).

Suomalainen pelialan yhdistys Neogames on julkaissut politiikkasuositukset (pdf), joiden avulla tätä suotuisaa kehitystä voidaan jatkaa myös tulevaisuudessa. Kolme keskeistä keinoa ovat:

  • Parhaiden osaajien houkuttelu
  • Tehokkaat kansalliset tukijärjestelmät
  • Huipputason järjestelmä kansainvälistymiselle

Erityinen vahvuusalue Suomessa ovat olleet mobiilipelit, ehkä osaltaan johtuen vahvasta osaamisesta ja edelläkävijyydestä mobiiliteknologiassa laajemminkin.

Tulevaisuuden trendejä tulevat madollisesti olemaan erilaiset puettavat käyttöliittymät, nopeiden verkkoyhteyksien mahdollistamat, entistä realistisemmat VR/AR-ympäristöt ja tekoälyn generoimat pelimaailmat.

Yhdellä pelialan osa-alueella Suomi on jäänyt innovatiivusuudessa ja ekosysteemin kehittyneisyydessä naapurimaa Ruotsin varjoon. Online rahapeleissä eli ns. iGaming-sektorilla Ruotsista on kasvanut yksi maailman johtavista maista.

Kasvuyrityksiin kuuluu netin vedonlyöntisivustoja ja kasinoita ylläpitäviä yhtiöitä (Betsson, LeoVegas), pelistudioita (NetEnt, Yggdrasil) ja fintech eli maksutapojen kehittäjiä kuten Trustly.

Suomessakin on esitetty toiveita että Veikkaus voisi viedä osaamistaan ulkomaille ja uusi rahapelilainsäädäntö ehkä sen mahdollistaa. Tosiasiallisesti saattaa olla että monopoliympäristössä se on jo EU-säännösten vuoksi hankalaa.

Tämä on myös hyvä esimerkki siitä mikä vaikutus innovaatiot mahdollistavalla lainsäädännöllä on kasvun luomisessa.

Kategoriat
Innovaatio-ohjelma

Innovaatioiden Suomi

Yksi Suomen tämänhetkisen hallitusohjelman painopistealueita on Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi. Tavoitteena on että Suomi on jatkossakin kansainvälisesti houkutteleva paikka opiskella, tutkia ja investoida.

Osana ohjelmaa keväällä 2020 esiteltiin Tutkimus-, kehittämis- ja inovaatiotoiminnan tiekartta. Kartan takana on Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden ministerityöryhmä. Sen osoittamilla toimenpiteillä on tavoitteena parantaa suomalaisen TKI-ympäristön vetovoimaa globaalisti ja kasvattaa myös kotimaisia investointeja.

Toiminnan perustana on korkea osaaminen, ja sen kehittämiseksi Suomesta olisi tehtävä yhä houkuttelevampi maa kansainvälisille tutkijoille ja huippuosaajille.

Jotkut ovat nähneet sinänsä synkässä koronakriisissä kilpailuvaltin ja mahdollisuuden Suomen kaltaiselle, turvalliselle ja hyvin hallitulle yhteiskunnalle. Eritoten toiveita on kohdistettu maailman tämän hetkisen ykkös-innovaatioklusterin eli piilaakson osaajien mahdolliseen haluun etsiä vakaampaa elin- ja työympäristöä.

Suomen sijainti ei kaikilta osin ole ihanteellinen, onhan maa suorastaan saari joistain näkökulmista. Tämä näkyy teollisuustuotannon haastavassa tilanteessa muun muassa verrattain korkeiden kuljetuskustannusten vuoksi.

Etä- ja tietotyössä sijainnin merkitys kuitenkin pienenee koko ajan. Kilpailu huippuosaajista on kuitenkin kovaa, ja onnistumien vaatii tukevia toimia myös lainsäädännöltä.

Hyvin innovaatioperiaatteeseen istuvia ratkaisuja olisivat osaajien ja heidän perheidensä maahantulon helpottaminen.

Ainakin yksi kampanja onkin nopeasti reagoinut tilanteeseen. Business Finlandin 90-day Finn Helsinki Relocation package tarjoaa ”avaimet käteen”-ratkaisua Helsinkiin muuttoa suunnitteleville.

Kategoriat
Innovaatio-ohjelma

Innovation principle – Innovaatioperiaate

Innovaatioperiaate on BusinessEuropen lanseeraama käsite ja työkalu jonka tavoitteena on luoda innovaatioihin kannustava lainsäädännöllinen ympäristö.

Hyvin laaditut lait tukevat taloutta, ihmisten terveyttä ja ympäristönsuojelua edistävien innovaatioiden syntyä ja kukoistamista. Niiden avulla innovaatiotoimintaan ohjatusta rahoituksesta saadaan enemmän irti.

EU:n horisontti 2020-ohjelma rahoitti tutkimusta ja innovaatioita 80 miljardilla eurolla kuuden vuoden aikana, ja jatko-ohjelmasta vuosille 2021-27 on kaavailtu vieläkin mittavampaa.

Visiona on ympäristön kannalta kestävä, sosiaalisesti oikeudenmukainen kukoistava tulevaisuus eurooppalaisten arvojen pohjalta. Päätavoitteita ovat ilmastonmuutoksen torjunta, kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen sekä kasvun ja kilpailukyvyn tukeminen.

Kaikissa näissä tutkimus ja uudet innovaatiot ovat ratkaisevassa asemassa. Konkreettisina keinoina ovat EU:n tieteellisen ja teknologisen perustan lujittaminen, innovointikapasiteetin kasvattaminen ja kansalaisista huolehtiminen.

Euroopan innovaationeuvosto tukee disruptiivisia läpimurtoinnovaatioita jotka ovat liian riskialttiita yksityisille rahoittajille. Se jakautuu Pathfinder- (varhainen teknologia ja esikaupalliset sovellukset) sekä Accelerator-avustuksiin kaupallistaminen ja skaalaus).

T&I Missiot puolestaan ovat poikkitieteellisiä toimenpidekokonaisuuksia, joilla suuri vaikutus yhteiskuntaan. Aihealueita ovat Ilmastonmuutokseen sopeutuminen, Syöpä, Maaperän terveys ja elintarvikkeet, Imastoneutraalit ja älykkäät kaupungit sekä Terveet valtameret, meret, rannikko- ja sisävedet.

Innovaatioiden toteutumista tukevat uudenlaiset kumppanuudet, kansainvälinen yhteistyö sekä tieteen avoimuusperiaate.