Kategoriat
Innovaatio-ohjelma

Innovation principle – Innovaatioperiaate

Innovaatioperiaate on BusinessEuropen lanseeraama käsite ja työkalu jonka tavoitteena on luoda innovaatioihin kannustava lainsäädännöllinen ympäristö.

Hyvin laaditut lait tukevat taloutta, ihmisten terveyttä ja ympäristönsuojelua edistävien innovaatioiden syntyä ja kukoistamista. Niiden avulla innovaatiotoimintaan ohjatusta rahoituksesta saadaan enemmän irti.

EU:n horisontti 2020-ohjelma rahoitti tutkimusta ja innovaatioita 80 miljardilla eurolla kuuden vuoden aikana, ja jatko-ohjelmasta vuosille 2021-27 on kaavailtu vieläkin mittavampaa.

Visiona on ympäristön kannalta kestävä, sosiaalisesti oikeudenmukainen kukoistava tulevaisuus eurooppalaisten arvojen pohjalta. Päätavoitteita ovat ilmastonmuutoksen torjunta, kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen sekä kasvun ja kilpailukyvyn tukeminen.

Kaikissa näissä tutkimus ja uudet innovaatiot ovat ratkaisevassa asemassa. Konkreettisina keinoina ovat EU:n tieteellisen ja teknologisen perustan lujittaminen, innovointikapasiteetin kasvattaminen ja kansalaisista huolehtiminen.

Euroopan innovaationeuvosto tukee disruptiivisia läpimurtoinnovaatioita jotka ovat liian riskialttiita yksityisille rahoittajille. Se jakautuu Pathfinder- (varhainen teknologia ja esikaupalliset sovellukset) sekä Accelerator-avustuksiin kaupallistaminen ja skaalaus).

T&I Missiot puolestaan ovat poikkitieteellisiä toimenpidekokonaisuuksia, joilla suuri vaikutus yhteiskuntaan. Aihealueita ovat Ilmastonmuutokseen sopeutuminen, Syöpä, Maaperän terveys ja elintarvikkeet, Imastoneutraalit ja älykkäät kaupungit sekä Terveet valtameret, meret, rannikko- ja sisävedet.

Innovaatioiden toteutumista tukevat uudenlaiset kumppanuudet, kansainvälinen yhteistyö sekä tieteen avoimuusperiaate.